categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tu Vien, Tu Vien Temple, Tu Vien Tu, Niem Phat Duong, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tu Viện Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tu Vien, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đ́nh, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, văng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cơi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cơi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism

 

Audio Truyện Phật Giáo Audio Kinh điển đại thừa Audio Đại tạng kinh (Nikaya) Audio Kinh Tụng Audio Luận tạng Audio Luật tạng Phật pháp cho người bắt đầu Audio Thiền học Audio Tịnh độ Audio Triết học phật giáo Âm nhạc phật giáo Upload nhạc Phật Giáo Thư viện media tổng hợp Cư sĩ - Diệu Âm (Australia) Pháp Sư Ngộ Thông Pháp Sư Tịnh Không Các bài Thuyết Pháp Truyện Phật Giáo Chết & Tái sinh Nghệ thuật sống đẹp Thơ Thiệp điện tử H́nh ảnh Phật Giáo Ăn chay Hướng dẫn nấu chay Tài liệu chữa bệnh Bồ Tát Hạnh Kinh Điển I Kinh Điển II Lịch sử Phật Giáo Nghi Lễ Danh Nhân Thế Giới Phật Học I Phật Học II Đức Phật Luận Giải Giới Luật Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền Mật Tông Triết Học Phật Giáo

Lời Phật Dạy Về Sự Đoạn Nhục Thực

Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm

(Phật Học TinhYếu)

 ---o0o---

Ngày nay tai nạn binh lửa lan tràn khắp thế giới, đó là do nghiệp sát của chúng sanh chiêu cảm.  V́ thế nên cổ đức đă bảo:  "Tất cả chúng sanh không nghiệp sát.  Lo ǵ thế giới động đao binh!"  Vậy muốn cho tai nạn chiến tranh tiêu giảm, không ǵ hơn dứt từ cái nhân của nó, nghĩa là mọi người đều nên ăn chay giới sát phóng sanh.  Nhưng về việc nầy phận sự th́ dễ nhận biết, phần lư ít người suốt thông.  Bởi thế nhiều kẻ khi ăn chay giới sát phóng sanh, không thể phát tâm chí thành thương xót, nên công đức cũng v́ đó mà trở thành kém ít.  Vậy khi làm các điều thiện trên, hành giả phải nhận hiểu phần lư của nó như bốn điểm ở đoạn trước đă nói.  Ngoài ra lại cần phải hiểu rằng:  tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng v́ bị nghiệp hoặc che lấp tánh diệu minh nên ch́m đắm vào hàng dị loại, chỉ biết t́m cầu món ăn, tránh sợ cái chết mà thôi.  Nếu những chúng sanh ấy ngày kia nghiệp chướng tiêu giảm, được nghe chánh pháp, đều có thể tiến tu và được thành quả Phật.  Lại nên nghĩ:  ta cùng tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay ở trong nẻo luân hồi, v́ vô minh che lấp nên đổi thay sanh sát lẫn nhau.  Trong nhiều kiếp, các loài kia thường làm cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái của ta; và ta cũng đă từng làm cha me, anh chị em, chồng vợ, con cái của cái loài ấy.  Chúng sanh kia do sức nghiệp ác hoặc ở cơi người, hoặc ở trong hàng dị loại, thường bị ta giết hại; ta cũng do sức nghiệp ác, hoặc ở cơi người, hoặc ở trong hàng dị loại, thường bị nó giết hại.  Cảnh tương sanh tương sát như thế đă diễn ra từ vô lượng kiếp chẳng biết chừng nào dứt, phàm phu v́ mê nên không hiểu, nhưng Như Lai th́ thấu suốt rơ ràng.  Việc ấy nếu không nghĩ đến th́ thôi, người biết nghĩ suy tất không xiết thẹn thuồng bi mẫn!  Nay ta do túc phước được làm người, nên giải trừ oan kết, ăn chay giới sát phóng sanh; lại v́ cứu độ ḿnh và muôn loài, niệm Phật hồi hướng cầu sanh Cực Lạc.  Xin dẫn một đoạn trong kinh Lăng Già về nhân duyên đoạn trừ nhục thực mà đức Thế Tôn đă dạy, để cho hàng Phật tử thêm sự suy gẫm trên bước đường ăn chay tu thiện:

"... Có vô lượng nhân duyên mà hàng Bồ Tát phải sanh ḷng thương xót, không nên ăn tất cả các thứ thịt.  Ta nay v́ ông nói ra đây một phần ít:

- Nầy Đại Huệ!  Tất cả loài hữu t́nh từ vô thỉ đến nay ở trong ṿng sống chết luân hồi vô tận, không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ anh em con cái quyến thuộc, cho đến chủ tớ bạn bè thân thích lẫn nhau.  Vậy đối với chúng sanh đă v́ nghiệp lực phải chịu đọa làm thân thủy tộc, cầm thú, nỡ nào bắt nó mà ăn thịt?  Bậc Bồ Tát ma ha tát phải quán sát xem tất cả loài hữu t́nh đồng với thân ḿnh, nên nghĩ các thứ thịt kia từ những sanh mạng biết vui khổ thương đau mà có, đâu nỡ an nhiên mà ăn?

- Nầy Đại Huệ!  Các bọn La sát nghe ta nói điều nầy c̣n nên dứt trừ sự ăn thịt, huống nữa là người ưa vui theo đạo pháp?  Trong mỗi đời, Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con, nên không ăn tất cả các thứ thịt.  Những người bán các thứ thịt trâu ḅ chó ngựa heo dê nơi chợ phố hàng quán, v́ tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại; thịt là sở do của tâm hạnh tạp uế như thế, làm sao Bồ Tát nên thọ dụng?

- Nầy Đại Huệ!  Tất cả các thứ thịt đều là chất tinh huyết ô uế, người cầu thanh tịnh làm sao nên ăn?  Kẻ ăn thịt, chúng sanh thấy đều sợ hăi, người tu từ tâm làm sao nên ăn?  Khi gặp bọn thợ săn cùng kẻ hạ tiện làm nghề bắn giết, bẫy lưới tàn hại sanh linh, loài chó trông thấy kinh hăi sủa vang, tất cả cầm thú thảy đều dớn dác trốn chạy.  Sở dĩ như thế, bởi các chúng sanh ấy đều nghĩ rằng:  những người này lộ vẻ hung ác dường như quỉ La sát, nếu ta đến đó tất bị bắt giết, vậy phải nên xa lánh là hơn.  Cũng như thế, người ăn thịt thường bị chúng sanh ghét sợ xa lánh.  V́ lẽ đó, bậc Bồ Tát tu hạnh từ bi không nên ăn thịt.

- Nầy Đại Huệ!  Kẻ ưa ăn thịt, thân thể hôi nhơ, tiếng dữ đồn xa, người lành bậc hiền thánh không thích gần gũi, v́ thế Bồ Tát không nên ăn thịt.  Huyết nhục là chất chúng Tiên từ bỏ, các Thánh chẳng ưa, bởi thế Bồ Tát không nên thọ dụng.  Bồ Tát v́ tâm từ mẫn, v́ giữ ǵn ḷng tin của chúng sanh khiến cho Phật pháp không bị chê bai, nên không ăn thịt.  Nếu đệ tử của ta ưa an thịt, sẽ bị người tục đem ḷng khinh báng nói rằng:  Tại sao hàng Sa môn tu nghiệp thanh tịnh, lại không bằng hạnh trong sạch của thiên tiên, mà như ác thú mang đầy bụng thịt cá đi dạo thế gian, làm cho chúng sanh thảy đều ghét sợ?  Và như thế là kẻ ấy đă phá hạnh thanh tịnh, mất đạo Sa môn, thiếu tư cách để điều phục người.  Cho nên, Bồ Tát v́ ḷng từ mẫn, muốn nhiếp hộ mọi người khiến cho không sanh tâm niệm ấy, chẳng thọ dụng đồ huyết nhục.

- Nầy Đại Huệ!  Như khi thiêu người chết cùng thiêu thịt của loài vật, cả hai mùi khí vị không tinh sạch đồng như nhau, tại sao trong ấy thịt người không ăn, lại ăn thịt loài vật?  V́ thế, người ưa hạnh thanh tịnh không nên ăn thịt.  Các hàng thiện nam thiện nữ tu hành khổ nhọc chốn a lan nhă, hoặc trụ nơi từ tâm, hoặc tŕ chú thuật, hoặc cầu giải thoát, hoặc hướng về đại thừa, nhưng v́ bởi c̣n ăn thịt nên bị nhiều sự chướng ngại, công hạnh không được thành tựu.  Cho nên Bồ Tát nếu muốn được lợi ḿnh và lợi ích cho chúng sanh, quyết không nên ăn thịt.

- Nầy Đại Huệ!  Kẻ ưa ăn thịt khi thấy h́nh dáng loài vật đă sanh tâm thèm mùi vị.  Bậc Bồ Tát phải thương nghĩ chúng sanh cũng như ḿnh, tại sao vừa thấy h́nh đă muốn ăn thịt?  Bởi thế, Bồ Tát phải dứt trừ nhục thực.  Người ăn thịt th́ nơi miệng thường hôi nên chư thiên lánh xa, hằng bị Dạ xoa ác quỷ đoạt mất tinh khí.  Kẻ ấy giấc ngủ không yên, khi tỉnh dậy lo lắng, tâm nhiều sợ hăi; do tham ăn không biết vừa đủ, nên thêm nhiều tật bịnh, dễ sanh ghẻ độc, bị các loài tế trùng cắn đúc, mà cũng vẫn không biết chán nhàm.

- Nầy Đại Huệ!  Ta thường bảo:  ăn thịt chúng sanh chẳng khác chi ăn thịt con ḿnh, vậy đâu phải thật Như Lai hứa cho đệ tử ăn thịt?  - Thịt chẳng phải thơm ngon, thịt không tinh sạch, ăn thịt sanh nhiều tội ác, làm hư các công đức, bị chư Tiên Thánh rời bỏ, làm sao Như Lai lại hứa cho đệ tử ăn thịt?  Bởi thế, kẻ nào nói Như Lai chấp nhận cho đệ tử ăn thịt, tức là phỉ báng ta.

- Nầy Đại Huệ!  Nên biết thức ăn thanh tịnh là những thứ như:  lúa, nếp, đậu, bắp, đường, tô du...  Các thứ ấy chư Phật đời quá khứ đă hứa cho, ta nay cũng khuyên bảo như vậy".


(nguồn: http://quangduc.com)

<< về trang ăn chay >>