Lễ Giỗ cho hương linh: ����� V��n Huy Ho��ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: ����� V��n Huy Ho��ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh ����� V��n Huy Ho��ng, P/D Dodovit, Sinh: 16/08/2008, M���t: 06/03/2023, H�����ng Th���: 15 tu���i, cư ngụ Tr�����ng Hu���nh Th��c Kh��ng tp ��N được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.