Lễ Giỗ cho hương linh: B��i v��n ch���ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: B��i v��n ch���ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh B��i v��n ch���ng, P/D T���nh gi��c, Sinh: Ch��a bi���t, M���t: N��m 2017, H�����ng Th���: 85 tu���i, cư ngụ T��n phong a được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.