Lễ Giỗ cho hương linh: Hu���nh Ng���c S�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Hu���nh Ng���c S�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Hu���nh Ng���c S��, P/D DI���U THI���N, Sinh: 1954, M���t: 7/1/2015, H�����ng Th���: 61 tu���i, cư ngụ 1246/2 quang trung p8 g�� v���p được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.