Lễ Giỗ cho hương linh: L�� b���o - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: L�� b���o - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh L�� b���o , P/D L�� b��o, Sinh: 32/12/2024, M���t: 33/11/2023, H�����ng Th���: 100 tu���i, cư ngụ http://tuviencom/chuaonline/ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.