Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n Th��� Kh��i - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n Th��� Kh��i - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n Th��� Kh��i, P/D Th��ch Kh���u Nghi���p, Sinh: 13/03/2009, M���t: 1/6/2030, H�����ng Th���: 21 tu���i, cư ngụ B��nh Long B��nh Ph�����c được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.