Lễ Giỗ cho hương linh: PLTTh���nh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: PLTTh���nh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh PLTTh���nh, P/D THINHTHUNHAT, Sinh: 24-04-2005, M���t: 16-10-3000, H�����ng Th���: 999 tu���i, cư ngụ th��� quang s��n tr�� ���� n���ng được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.