Lễ Giỗ cho hương linh: Ph���m Nguy��n H��ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ph���m Nguy��n H��ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ph���m Nguy��n H��ng, P/D ch��a c��, Sinh: 15/01/1960, M���t: 20/12/2021, H�����ng Th���: 61 tu���i, cư ngụ S��� D���u- H���ng B��ng- H���i Ph��ng được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.