Lễ Giỗ cho hương linh: ph���m l�� kim nga - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: ph���m l�� kim nga - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh ph���m l�� kim nga , P/D ng��n l��, Sinh: 1999, M���t: 6/4/2023, H�����ng Th���: 24 tu���i, cư ngụ tr���n duy h��ng được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.