Lễ Giỗ cho hương linh: ��inh ho��i th����ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: ��inh ho��i th����ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh ��inh ho��i th����ng , P/D Hu��� duy��n , Sinh: 18/04/2001, M���t: 13/6/2018, H�����ng Th���: 18 tu���i, cư ngụ Cho l��ch b���n tre được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.