Lễ Giỗ cho hương linh: ��inh V��n V�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: ��inh V��n V�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh ��inh V��n V��, P/D T��n Nh��, Sinh: 20/11/1953, M���t: 04/08/2018, H�����ng Th���: 65 tu���i, cư ngụ Th��nh Ph��� ���� L���t được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.