Lễ Giỗ cho hương linh: V�� ����nh Qu�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: V�� ����nh Qu�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh V�� ����nh Qu��, P/D Thi���n Ph�����c, Sinh: 6/7/1959, M���t: 12/7/2018, H�����ng Th���: 60 tu���i, cư ngụ 74/16L�� V��n Ti��n,T��n ����ng Hi���p được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.