Lễ Giỗ cho hương linh: V�� Th��� H���ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: V�� Th��� H���ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh V�� Th��� H���ng, P/D ch��a c��, Sinh: kh��ng r���, M���t: 10/7/2012, H�����ng Th���: 67 tu���i, cư ngụ V���n Ty- Th��i B���o-Gia B��nh-B���c được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.