Lễ Giỗ cho hương linh: V����ng Th��� Th��y Ho��ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: V����ng Th��� Th��y Ho��ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh V����ng Th��� Th��y Ho��ng, P/D Di���u H����ng, Sinh: 24/08/1916, M���t: 14/09/2018, H�����ng Th���: 102 tu���i, cư ngụ Qu���n 05, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.