Lễ Giỗ cho hương linh: T��ng Th��� Th��i H�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: T��ng Th��� Th��i H�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh T��ng Th��� Th��i H��, P/D Ng���c H��, Sinh: 21/09/1971, M���t: 12/09/2018, H�����ng Th���: 47 tu���i, cư ngụ Qu���n 07, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.