Lễ Giỗ cho hương linh: L��u T��� B��nh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: L��u T��� B��nh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh L��u T��� B��nh, P/D Di���u L��u, Sinh: 30/11/1923, M���t: 31/07/2018, H�����ng Th���: 95 tu���i, cư ngụ Th��� x�� T��n Ph��, �����ng Nai được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.