Lễ Giỗ cho hương linh: L����ng Ch��nh Hi���p - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: L����ng Ch��nh Hi���p - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh L����ng Ch��nh Hi���p, P/D Gi��c Ch��nh, Sinh: 01/01/1914, M���t: 22/12/2017, H�����ng Th���: 103 tu���i, cư ngụ Qu���n 09, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.