Lễ Giỗ cho hương linh: H��� Th��� Kim H��a - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: H��� Th��� Kim H��a - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh H��� Th��� Kim H��a, P/D Di���u Ph�����c H��a, Sinh: 19/07/1965, M���t: 21/10/2018, H�����ng Th���: 53 tu���i, cư ngụ Qu���n 12, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.