Lễ Giỗ cho hương linh: Tr���n Th��� H��a - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tr���n Th��� H��a - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tr���n Th��� H��a, P/D Kh��ng c��, Sinh: 1958, M���t: 19/09/1998, H�����ng Th���: 40 tu���i, cư ngụ 37/10 T�� K�� khu ph��� 3 qu���n 12 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.