Lễ Giỗ cho hương linh: Hu���nh Ng���c Ki���u Minh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Hu���nh Ng���c Ki���u Minh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Hu���nh Ng���c Ki���u Minh, P/D Gi��c Minh, Sinh: 19/12/1972, M���t: 27/10/2018, H�����ng Th���: 46 tu���i, cư ngụ Qu���n T��n B��nh,TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.