Lễ Giỗ cho hương linh: PH���M TH��� NA - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: PH���M TH��� NA - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh PH���M TH��� NA, P/D T��m �����i, Sinh: 1937, M���t: 15/10 2012, H�����ng Th���: 80 tu���i, cư ngụ Cam Ranh, Kh��nh H��a được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.