Lễ Giỗ cho hương linh: c�� g��i xinh �����p - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: c�� g��i xinh �����p - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh c�� g��i xinh �����p, P/D pinky cunt, Sinh: 01/01/2001, M���t: 17/12/2018, H�����ng Th���: 17 tu���i, cư ngụ 69 tr���n duy h��ng, h�� n���i được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.