Lễ Giỗ cho hương linh: Di���m Trinh (Ngo���i) - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Di���m Trinh (Ngo���i) - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Di���m Trinh (Ngo���i), P/D Ngo���i gi�� b�� s���ng da, Sinh: Xnxx, M���t: Sexgay, H�����ng Th���: ��m tu���i, cư ngụ C��i m��� m���i l��m được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.