Lễ Giỗ cho hương linh: Trinh Ngo���i gi�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Trinh Ngo���i gi�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Trinh Ngo���i gi��, P/D M��� B��, Sinh: xnxx, M���t: Sexgay, H�����ng Th���: 9xx tu���i, cư ngụ C��i m��� g���n nh�� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.