Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n L�� Linh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n L�� Linh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n L�� Linh, P/D Linh ph��, Sinh: 15/7/2002, M���t: 1/1/2098, H�����ng Th���: 96 tu���i, cư ngụ thi��n �������ng được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.