Lễ Giỗ cho hương linh: L�� V��n L���i - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: L�� V��n L���i - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh L�� V��n L���i, P/D L���i Li���u L��nh, Sinh: 01/01/2019, M���t: 01/01/2019, H�����ng Th���: 1 tu���i, cư ngụ Thanh H��a được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.