Lễ Giỗ cho hương linh: H��� Th��� ��nh D����ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: H��� Th��� ��nh D����ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh H��� Th��� ��nh D����ng, P/D Ng���c ��nh, Sinh: 13/07/1946, M���t: 22/03/2019, H�����ng Th���: 73 tu���i, cư ngụ L�� Th��� H���ng G���m, Q.1, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.