Lễ Giỗ cho hương linh: �����ng Th��� Kim Xuy���n - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: �����ng Th��� Kim Xuy���n - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh �����ng Th��� Kim Xuy���n, P/D Li���u Tho��t, Sinh: 23/08/1963, M���t: 23/04/2019, H�����ng Th���: 56 tu���i, cư ngụ Qu���n Ph�� Nhu���n, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.