Lễ Giỗ cho hương linh: L��m Th��� Sang - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: L��m Th��� Sang - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh L��m Th��� Sang, P/D Di���u Sang, Sinh: 23/03/1924, M���t: 24/03/2019, H�����ng Th���: 95 tu���i, cư ngụ H��� Th��� K���, Q.01, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.