Lễ Giỗ cho hương linh: T��� Ng���c H�� Giang - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: T��� Ng���c H�� Giang - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh T��� Ng���c H�� Giang, P/D L��� Anh Minh, Sinh: 23/09/1980, M���t: 13/02/2019, H�����ng Th���: 29 tu���i, cư ngụ Ph��� Thanh Oai, H�� N���i được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.