Lễ Giỗ cho hương linh: Kha Th��� B�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Kha Th��� B�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Kha Th��� B��, P/D Hu��� B��nh, Sinh: 1936, M���t: 10/03/2019, H�����ng Th���: 83 tu���i, cư ngụ H��c M��n, THCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.