Lễ Giỗ cho hương linh: Th��i M��� Tr���n - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Th��i M��� Tr���n - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Th��i M��� Tr���n, P/D Di���u Ti��n, Sinh: 1922, M���t: 30/03/2019, H�����ng Th���: 97 tu���i, cư ngụ Qu���n B��nh Th���nh, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.