Lễ Giỗ cho hương linh: Tr���n Thanh ����� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tr���n Thanh ����� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tr���n Thanh �����, P/D Di���u ��n , Sinh: 31/05/1946, M���t: 15/04/2019, H�����ng Th���: 73 tu���i, cư ngụ TP Bi��n H��a, �����ng Nai được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.