Lễ Giỗ cho hương linh: T��� Th��� T�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: T��� Th��� T�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh T��� Th��� T��, P/D Ng���c Ti��n, Sinh: 1945, M���t: 09/04/2019, H�����ng Th���: 74 tu���i, cư ngụ C��i R��ng, TP C���n Th�� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.