Lễ Giỗ cho hương linh: M���c V��n Cung - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: M���c V��n Cung - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh M���c V��n Cung, P/D ch��a c��, Sinh: 1917, M���t: 15/04/2019, H�����ng Th���: 102 tu���i, cư ngụ Ph��� Ho��ng Di���u, H�� N���i được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.