Lễ Giỗ cho hương linh: Tri���u V��n Tr��c - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tri���u V��n Tr��c - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tri���u V��n Tr��c, P/D ch��a c��, Sinh: 1922, M���t: 31/05/2013, H�����ng Th���: 91 tu���i, cư ngụ Kim �����ng, H��ng Y��n được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.