Lễ Giỗ cho hương linh: Ph���m Thanh L��m - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ph���m Thanh L��m - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ph���m Thanh L��m, P/D th��ch ��n ch���c, Sinh: 25/10/1975, M���t: 28/03/2018, H�����ng Th���: 45 tu���i, cư ngụ v��nh ����ng th��� tr���n v��nh thu���n được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.