Lễ Giỗ cho hương linh: Tr���n Th��� T��nh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tr���n Th��� T��nh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tr���n Th��� T��nh, P/D Di���u T��nh, Sinh: 12/6/1956, M���t: 18/9/2018 , H�����ng Th���: 63 tu���i, cư ngụ ��u D����ng L��n,Ph�����ng 3,Qu���n 8. được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.