Lễ Giỗ cho hương linh: T���t H��n L��m - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: T���t H��n L��m - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh T���t H��n L��m, P/D L��m Th���n, Sinh: 13/1/1950, M���t: 14/12/2018, H�����ng Th���: 68 tu���i, cư ngụ 314 V�� V��n Ki���t, Q1, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.