Lễ Giỗ cho hương linh: NGUY���N V��N CH�����NG - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: NGUY���N V��N CH�����NG - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NGUY���N V��N CH�����NG, P/D T��m Qu��n, Sinh: 1945, M���t: 1987, H�����ng Th���: 42 tu���i, cư ngụ M��� Xu��n T��n Th��nh, BRVT được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.