Lễ Giỗ cho hương linh: mai ho��ng h���o - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: mai ho��ng h���o - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh mai ho��ng h���o, P/D th��ch c���n ke, Sinh: 9/2/1899, M���t: k529/1 l�� , H�����ng Th���: 98 tu���i, cư ngụ kh��ng r��� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.