Lễ Giỗ cho hương linh: �����ng Thanh Ph�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: �����ng Thanh Ph�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh �����ng Thanh Ph��, P/D Ch��a c��, Sinh: N��m 1955, M���t: 05/10/2019, H�����ng Th���: 64 tu���i, cư ngụ �����nh An, G�� Quao, Ki��n Giang được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.