Lễ Giỗ cho hương linh: VO�� V��N THA��NH - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: VO�� V��N THA��NH - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh VO�� V��N THA��NH, P/D Nguy��n T��m, Sinh: kh��ng r���, M���t: 22/07/2014, H�����ng Th���: 91 tu���i, cư ngụ 4/217 ��i����n bi��n phu�� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.