Lễ Giỗ cho hương linh: V�� N��NG L��M - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: V�� N��NG L��M - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh V�� N��NG L��M, P/D PH��C TRUNG, Sinh: 13/05/1955, M���t: 31/08/2021, H�����ng Th���: 67 tu���i, cư ngụ 1/56 Tr���i Chu���i H���ng B��ng HP được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.