Lễ Giỗ cho hương linh: Nhung - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nhung - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nhung, P/D Nhung, Sinh: 25/08/2000, M���t: 15/08/2022, H�����ng Th���: 20 tu���i, cư ngụ �����ng xo��i được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.