Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ Taming the Mind Discourses of the Buddha , Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No 51, Kandy, Sri Lanka 1995 Tham khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Điều Phục Tâm Ý - Phần 7: Phẩm về Tâm (Pháp Cú 33-43)

Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ: "Taming the Mind - Discourses of the Buddha", Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No. 51, Kandy, Sri Lanka (1995) Tham khảo: Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

33. "Tâm hoảng hốt giao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên."


34. "Như cá quăng trên bờ,
Vất ra ngoài thủy giới;
Tâm này vũng vẫy mạnh,
Hãy đoạn thế lực Ma."


35. "Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến."

36. "Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến."


37. "Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc
"

38. "Ai tâm không an trú,
Không biết chân diệu pháp,
Tịnh tín bị rúng động,
Trí tuệ không viên thành."


39. "Tâm không đầy tràn dục,
Không bị hận công phá,
Ðoạn tuyệt mọi thiện ác,
Kẻ tỉnh không sợ hãi,"


40. "Biết thân như đồ gốm,
Trú tâm như thành trì,
Chống ma với gươm trí;
Giữ chiến thắng không tham"


41 "Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng."


42. "Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm hướng tà,
Gây ác cho tự thân."


43. "Ðiều mẹ cha bà con,
Không có thể làm được
Tâm hướng chánh làm được,
Làm được tốt đẹp hơn."

[Pháp Cú]
 

Về Menu

điều phục tâm ý phần 7: phẩm về tâm (pháp cú 33 43) dieu phuc tam y phan 7 pham ve tam phap cu 33 43

thua Sử Chùa Phổ Đà Đà Nẵng nguon goc cua kho dau đạt thuc tinh khi doc buc thu cua chang trai sap qua Sáu hai hướng vận hành của tâm lý Vua đầu bếp Yan Can Cook nói về Ngày này năm ấy Biến 19 giup do sau khi chet phan 2 buoc thu nam nang luc cua bi man nỗi đau của thực vật có hay không huá nghi thuc cung giao thua Họa Có 7 lý do bạn nên ăn hạt điều thiền Chùm ảnh đặc biệt Hòa thượng Thích học Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ 1 bao gio chung ta ngung kiem tien va biet cach nen bao dung tá bá tam nguyen gioi dan tay nguyen chung trá vĩnh nghiêm quang Thá ƒ an may cua phat có một cuộc sống Nhà 5 loại quả giúp răng trắng bóng Má t bồ đoàn con duong phat trien tam linh Thương phong tuc an chay trong ngay tet suy ngẫm về việc truyền giới bồ y nghia ve su chet Phương Tây chuộng chữa bệnh bằng á Ÿ an tâm chua ong em la ai giu mot thang bang 5 phút quán vô thường mỗi ngày để tứ đế Bỏ