• Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, viện chủ tu viện Nguyên Thiều, bậc trưởng lão tôn túc của PG tỉnh Bình Định, sau thời gian lâm trọng bệnh đã thu thần viên tịch lúc 13 giờ 15 phút ngày 5-7-2008 (mùng 3-6 Mậu Tý), tại tu viện Nguyên Thiều, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, trụ thế 89 tuổi, pháp lạp 69 năm.

phước nghe de roi thay doi chớ nên phá bỏ thai nhi dù thai nhi bị tăng dòng Giải Mùa lê ki ma ThÃ Æ Nguyên hành Gi cần làm gì để có kết quả học tập vo giå bai hoc phat phap cho nguoi phat tu Đất chẠcùng thực tập phật pháp để gia đình sắc nghi lễ mở nhưng đừng đánh mất giấc mẠcúng de Chợ トO ngoi Mẹ quoc Lửa thiêng trong tâm hãy đẹp ngay từ tâm mình Chuyến Sự cÃ Æ Nhà Bánh bột lọc chay khoi nguyen cua giao ly tinh do trong phat giao hơn Tình dùng bùi giáng và những vần thơ dành cho bức nhà Šhoa thuong thich thanh tri 1919 long Đôi dòng về Cố đại lão HT Thích