Hoa Daisy hàm hàn quốc thiền sư hyecho người đi hàn quốc triển lãm nghệ thuật đương hành hành giả niệm phật hành trình mang những yêu thương hành xứ của người xuất gia hẠu hái Nữ hãy đẹp ngay từ tâm mình hãy đến với mọi người hãy còn bỏ vết chim bay hãy dạy con về lòng tử tế hãy dừng lại mỗi ngày để cùng kiến hãy là một pho tượng hãy luôn tỉnh thức và cảnh giác hãy nói với con về lòng tử tế hãy nghĩ rằng mọi thứ đều có thể hãy sống chứ đừng tồn tại hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này hãy sống như ngày mai ta không còn được hãy yêu theo con đường bát chính đạo hoc phat hình ảnh cuộc đời đức phật thích ca hòa sinh khí giữa chốn già lam bình lặng hòa thượng đạt bổn hòa thượng tịnh không hòa thượng thích đức nhuận TT Huế Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ hòa thượng thích bình minh 1924 hòa thượng thích hành trụ 1904 hòa thượng thích huệ chiếu 1895 hòa thượng thích phước quang 1908 hòa thượng thích thế long 1909 hòa thượng thích thiện chơn 1914 hạnh đức hạnh phúc hạnh phúc chính là sự yên bình trong hạnh phúc là hết khổ đau hu khong hạnh phúc nào cho con hạnh phúc thật sự của người tiêu hạnh phúc thay đức phật ra đời hạnh phúc toàn diện hạnh phúc và phước đức trong thiền hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời hải triều âm Đại sư Pháp Trí Tri Lễ 960 1028