• Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng...Có bao giờ chúng ta hiểu hết ý nghĩa của câu này. Tôi quy y lúc chưa được 10 tuổi, cùng với một đám con nít chung quanh chùa. Lúc đó hình như thầy tôi chưa truyền Ngũ giới, chỉ mới đặt pháp danh, con gái chữ Diệu đứng đầu, con trai thì chữ Minh.
  • Đọc lại những dòng di cảo của thầy viết cho con khi còn sanh tiền mà lòng nghẹn ngào nhớ đến thầy khôn nguôi. Chiều thu nghe tiếng chuông chùa vọng bên tai mà hai hàng lệ nhỏ ướt đầy mi con.

mùa bão vô thường tu tanh di da 8 tiep theo Chọn và chế biến nấm Ăn chay ý nghĩa của sự cầu nguyện thức tinh yeu va khoang lang vi dieu phật ÄÆ Chữa bệnh bằng trái tim và tâm linh Nên tập sống chung tu học truyen ngan thang minh da cam tấm thuật chua phát sức mạnh của sự tu hành Tiểu nhu ngày tết nói về hai mươi bốn loài hoa 16 bai thien quan tu niem xu den trá mÃƒÆ Hoài niệm Mẹ lÃƒÆ nhưng Ngay hoc phat tướng Ä á ƒ doan 05 chương 5 chánh niệm cẫm nang vào đời cho người cư sĩ tại Trẻ Tầm từ bi hỷ xả thú đâu Pháp giao Ngó trời phiếm luận khôn cùng chùa giác ngạn PhÃÆp bản cái gì là của tôi Chú Ơn thầy