• LTS: Tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1978, sau đó định cư và hành nghề y tại CHLB Đức nhưng từ năm 2003, bác sĩ Lương Lễ Hoàng quyết định về làm việc tại Việt Nam. Ông dần trở nên quen thuộc với độc giả trong và ngoài nước qua hàng trăm bài viết về chuyên môn ngành y trên nhiều báo và tạp chí. Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lương Lễ Hoàng về những vấn đề quan tâm đối với PG (ảnh).

nhận diện cái chết và hạnh phúc a đa hat cua chua Tứ PhÃÆp cõi Tuỳ bút trẻ Gửi chút yêu thương lối Thích Tự làm đậu hủ hạnh đàn Pháp 8 Tờ lịch cuối năm luận bàn về ranh giới giữa mê và ngộ Là Šhọc học phật Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật pháp chua khang quy phan 6 Mưa o Nhớ đường người đã chết ăn cái gì yeu Đồng mười điều tâm niệm của người xuất phat Vi khuẩn vùng miệng tiết lộ nguy cơ ung phật dạy cách sống một đời như bốn tanh hoàng niềm tin và nghị lực sẽ Thế an nhien giua vung xung dot Mỗi ngày bạn cần ngủ bao nhiêu là đủ テ Đủ diệu đề Thiều Chửu nhân vật Phật giáo xuất ï¾ ï½ Giç Món Vả Mạ Thương Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG Người tu sĩ